1 / 1
Všechny projekty

IlUStRACE k VidEjkU

VLNY VEDER

První ze série videí na téma “adaptace města na klimatickou změnu”. Video je součástí projektu Město pro život, který se věnuje tématu adaptace na klimatickou změnu z hlediska jednotlivce. Videa jsou primárně určena na LCD obrazovky v MHD.

Za vznik a odvysílání tohoto dílu vděčíme:

Animucha , mon kreslí, Nadace Veronica a Statutární město Brno.

IlUStRACE: mon

ANiMACE: Animucha

ROk: 2019