1 / 8
Všechny projekty

IlUStRACE k VidEjkU

PŘÍVALOVÉ DEŠTĚ

Druhý díl série na téma “adaptace města na klimatickou změnu”.
Video je součástí projektu Město pro život, který se věnuje tématu
adaptace na klimatickou změnu z hlediska jednotlivce.
Videa jsou primárně určena na LCD obrazovky v MHD.

Za vznik a odvysílání tohoto dílu vděčíme:
Animucha , mon kreslí, Nadace Veronica, Statutární město Brno.


IlUStRACE: mon
ANiMACE: Animucha
ROk: 2019